baner

Ručení a jeho principy

Ručení se stalo v naší „komunitě“ výrazem, který hojně používáme, a který podle mého názoru dost často pozbyl svůj smysl. Zkušenosti pořadatele a poměrně přecitlivělého účastníka mně nakonec vedou k tomu, abych pojem ručení přeci jen rozvedla.

Proč je ručení třeba

V současné době se pořádá velké množství akcí, které jsou takzvaně otevřené. A o těchto akcích samozřejmě řeč nebude. Nemáte-li ručitele, a pokud ještě nikoho z nás neznáte osobně, jde o akci, na které byste ručitele mohli získat a kam můžete bez obav jít.

Je ale také velké množství akcí, kde se předpokládá větší míra „akčnění“. Nemusí to být akce vyloženě privátní, ale prostě akce, kde prostor nebo předpokládaný průběh nutí pořadatele účastníky nějakým způsobem ověřit a vyhnout se tak problémům.

V tomto bodě bych se ráda zastavila. Ne, skutečně není každý dospělý člověk automaticky slušný. A opravdu ne každý je schopen se na srazu chovat vhodně. Pořadatel v průběhu srazu nastavuje svůj vlastní hřbet vůči majiteli prostoru i lidem, které pozve a nabídne jim program. Problémem může být muž oblažený alkoholem, pro kterého je novinkou, že i vyzývavě oblečená žena není k mání. Problémem může být člověk netolerantní s nutkavou potřebou svůj názor patřičně hlasitě vnucovat osobám, se kterými nemá nic společného. Problémem může být osoba jakkoliv nepřátelsky naladěná, kontroverzní nebo skupinou odmítaná.

Účastníci každé akce automaticky předpokládají, že všichni zúčastnění jsou takříkajíc v pohodě. Dle toho volí dresscode, dle toho se rozhodnou veřejně předvést něco ze svého soukromí, zapojit se do scénky nebo do dění na srazu.

Přítomnost nežádoucí osoby může zkazit pověst akce, srazu, pořadatelů – obvykle více, než pověst vlastního „neřáda“.

Kdo je ručitel

Z hlediska pořadatele je ručitel osoba, jejímuž úsudku věří dostatečně na to, aby jeho ručení akceptoval.

Z hlediska „nováčka“ nebo prostě osoby, která ručení potřebuje, by měl být ručitel někdo, kdo ho zná OSOBNĚ a lépe než jen 5 minut někde na přelidněném srazu. Váš ručitel by měl vědět kdo jste, co preferujete a na srazu, kam byste rádi přišli, ideálně i být fyzicky přítomen.

Ručení má své dopady i pro ručitele. A to je problém, který se, jak se zdá, v poslední době k nelibosti pořadatelů rozmohl. Ručit za někoho neznamená mávnout rukou a říci: „Jo, toho jsem jednou viděl.“. Ručit za někoho, jak už by ručitelům měl samotný výraz „ručení“ napovídat, znamená nést odpovědnost.

Ano, přesně tak. Napsala jsem ODPOVĚDNOST. Uvědomte si, že s ručením přijímáte část případných následků. Jestliže se zaručíte za osobu, která případně na srazu provede něco natolik závažného, aby se to řešilo, může se vám také stát, že na takovou akci příště nebudete vpuštěni ani vy.

Ručení udělujete vy. A vy také můžete rozhodnout, zda řeknete ano či ne na případnou žádost. Nikdo vás nutit nemůže a ani není společenským fau-pax, když odmítnete. Ručení je vaší vizitkou. Zvažte typ akce, to, nakolik dotyčného nebo dotyčnou znáte, případně se zeptejte, proč je ručení u osoby, kterou vy přece tolik dobře znáte, vyžadováno - ne jednou byli "ručitelé" překvapeni tím, že jejich svěřenci na jiných akcích něco vyvedli nebo jsou na ně stížnosti.

Na závěr pro ty, kteří ručení potřebují

To, že je po vás ručení vyžadováno neznamená nic proti vám. Pořadatelé nemohou znát, potažmo si pamatovat, všechny osoby, které se na srazech pohybují. Já sama už nejednou ručila osobám, které považuji za více známé a ověřené, než jsem já.

Důvodů, proč je zrovna po vás ručení vyžadováno může být mraky. Když pominu zcela nové tváře, může se stát, že konkrétní pořadatelské osobě nesedíte, udělali jste něco, co pořadatelé nepovažují za vhodné, důležitý host si vás na akci přeje jen pod dohledem atd. atd. Nejde o důvody objektivní. Nebo ne vždy. Ale pořadatelé ručí za svou akci a klid. Mají vždy poslední slovo a právo ručení požadovat od kohokoliv.

Pokud o ručení někoho žádáte, požádejte ho tak, aby necítil nátlak nebo povinnost. Také si uvědomte, že vy žádáte o vstup na akci – vyjádření ručitele jste povinni dodat vy, nebo zajistit, aby ho dodal. Pořadatelé za vás zpravidla nebudou ručitele kontaktovat sami.

 

Originální text najdete také na www.tabron.cz


Copyright © 2010. Všechna práva vyhrazena