baner

BDSMklub.cz, Ateliér Strašnice a srazy v něm

Malý úvod do srazů :-)

Nejprve na úvod drobné vyjasnění pojmů:

BDSMklub.cz  
Toto je název a webová stránka, pod kterou již dlouhé roky (od r. 2001) organizujeme BDSM
srazy v Čechách. Organizátoři srazů se v čase měnili, ale dvě jména zůstávají celou dobu
stejná – majitelé Vašek a Nenufer. Stránky zároveň mohou sloužit i jako registrační platforma pro jiné organizátory srazů konaných v Ateliéru. Tzn. že, některé srazy organizují přímo Nenufer s Vaškem (Kecací čtvrtky a soboty, Hrací neděle, Silvestr, Ples v maskách, Majáles). Další akce pořádají jiní organizátoři.

Další organizátoři, kteří náš systém (BDSMklub.cz) a prostor (Ateliér Strašnice) využívají jsou: Nufinka (hlavně workshopy), Tabron – (Zajíci, Revers a srazy BDSMlife.cz), Mountbatten a Sharene (Fetishbazar), Daniela (Femdom), My.P (Foot fetiš) a mnoho dalších.

Ateliér Strašnice je prostor, ve kterém aktuálně BDSMklub.cz a ostatní organizátoři připravují
srazy pro BDSM+ osoby. Strašnický ateliér i jeho předchůdce na Smíchově má dva majitele – Vaška a Nenufer.  Proto je vztah BDSMklubu i Ateliéru tak provázaný.

Vzhledem k jasnému BDSM směrování prosíme všechny účastníky srazů i případné zájemce, aby respektovali, že adresu Ateliéru Strašnice nezveřejňujeme. Tato se dá získat e-mailem na adresa@bdsmklub.cz nebo dotazem na Nenufer nebo u někoho, kdo Ateliér již navštívil.

A teď ke srazům, jejichž seznam najdete na BDSMklub.cz:

Nejznámějším srazem v Ateliéru je pravidelný Kecací čtvrtek – akce s volným přístupem, v zahraničí většinou nazývaná munch. Vstupné je 50,- Kč. V čase konání je možné zdarma využívat hrací část klubu za podmínky dodržování přiložených pravidel.

Druhou velkou skupinou srazů jsou workshopy. Na workshopy je nutné se vždy přihlásit na stránkách BDSMklub.cz kvůli přizpůsobení programu a rautu počtu účastníků (k registraci stačí e-mail, není nutné být členem klubu!!). V ceně vstupného (většinou 250,- Kč) má každý účastník tematický dárek (zpravidla výběr ze 3-5 možností) a celovečerní raut.

Hrací neděle aneb playpárty je pro páry a skupiny, solo jedinci mají vstup zakázán. Jediná akce, kde je umožněné automatické přihlašování jenom pro schválené členy BDSMklubu, ostatní musí použít mail. Vstupné je 100 Kč/osoba. Je vyhlašována vždy jedna do měsíce.

Kecací sobota je nepravidelná akce pro všechny, kdo nestíhají čtvrtky, ale nechtějí přijít na některou z našich tématických akcí. Vstupné 50 Kč s prosbou o registraci, ať máme přehled o počtu účastníků.

Tématické srazy (Zajíci, Revers, Fetishbazar, Footpárty, Femdompárty  a jiné).  Způsob registrace je vždy popsán v propozicích akce, každý organizátor si ho stanovuje sám. Rovněž si stanovuje organizátor i vstupné a další podmínky účasti.

A ještě k členství v klubu

Není povinné ale pokud máte zájem být informováni o akcích u nás konaných, tak je dobré se na stránkách zaregistrovat a nechávat si zasílat newsletter. Schválené členství (členství ověřené ručitelem) v tomto okamžiku není důležité, protože ho nevyžadujeme u žádné akce.


Copyright © 2010. Všechna práva vyhrazena