COVID-19

Pravidla vyplývající z nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR

  • Při vstupu do restaurace a na venkovní zahrádku zajištěna možnost dezinfekce rukou pro hosty
  • Dezinfekce židlí a stolů bude probíhat v případě obsluhy personálem před usazením každé nové skupiny zákazníků
  • Nošení roušek obsluhujícím personálem je povinné
  • Nošení roušek hosty je povinné s výjimkou konzumace u stolu. Klient musí mít roušku vždy, když se vzdálí od stolu a ve všech společných prostorách
  • Provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry (s výjimkou společné skupiny hostů) včetně čekací zóny restaurace
  • Provozovatel postupuje tak, aby zajistil dodržování všech stanovených preventivních opatření i ze strany hostů (nadměrná konzumace alkoholu může vést k ignoraci prevence a ohrožování ostatních hostů i personálu infekční nemocí)
  • Zahrádka bude umístěná tak, aby sedící hosté ve kterékoliv její části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 metru od kolemjdoucích osob, není-li na místě solidní bariéra bránící šíření sekretů a kapének z dýchacích cest