OD Market


datum:2019-12-06
čas:18:00 - 02:00

OtheR DRESS Market je prodejní akce, která představuje autory nezávislé scény. Prezentuje tu nejzajímavější tvorbu českých i zahraničních tvůrců s důrazem na opravdovost a osobní přístup.

Přehled prodávajících a vystavujících najdete na https://www.facebook.com/events/2400641193524727/


Vstupné - 0 Kč
Vaše povinná útrata (minimální konzumace) na baru 100 Kč - vybíráno předem formou zálohy při vstupu.
------------------------------------------------------------------------------------------
OtheR DRESS Market is a sales event that represents the authors of an independent scene. It presents the most interesting works of Czech and foreign artists with an emphasis on authenticity and personal approach.
Entry fee - 0 CZK
Your mandatory spending (minimum consumption) at the bar is 100 CZK – it is selected in advance as a deposit at the entrance.

Na tuto událost se nepřihlašujete