Kecací sobota - od 11,00


datum:2020-06-06
čas:11:00 - 23:00

Obvyklý kecací sraz v Ateliéru Strašnice, vstup i bez registrace a ručení.

Příspěvek na chod klubu: 100 Kč/osoba

Vzhledem k nařízení otevřeno jenom do 23,00.

Ako kompenzace otevřeno již od 11,00 s možností jídla od 11,30 :-) prostě prejdite již na oběd :-)


Registrace na tuto akci je nepovinná, slouží jenom jako info pro ostatní, že se k nám chystáte.

V případě, že nevíte kde se náš klub nachází prosím napište nám mail na adresa@bdsmklub.cz.

Pravidla vyplývající z nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR
• Při vstupu do restaurace a na venkovní zahrádku zajištěna možnost dezinfekce rukou pro hosty.
• Dezinfekce židlí a stolů bude probíhat v případě obsluhy personálem před usazením každé nové skupiny zákazníků.
• Nošení roušek obsluhujícím personálem je povinné.
• Nošení roušek hosty je povinné s výjimkou konzumace u stolu. Klient musí mít roušku vždy, když se vzdálí od stolu a ve všech společných prostorách.
• Provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry (s výjimkou společné skupiny hostů) včetně čekací zóny restaurace
• Provozovatel postupuje tak, aby zajistil dodržování všech stanovených preventivních opatření i ze strany hostů (nadměrná konzumace alkoholu může vést k ignoraci prevence a ohrožování ostatních hostů i personálu infekční nemocí).
• Zahrádka bude umístěná tak, aby sedící hosté ve kterékoliv její části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 metru od kolemjdoucích osob, není-li na místě solidní bariéra bránící šíření sekretů a kapének z dýchacích cest.

Na tuto událost se nepřihlašujete